Členové obchodního týmu jsou v denním styku s potenciálními zadavateli inzerce
Radí jim a konzultují s nimi účinné způsoby oslovení čtenářů našich novin a časopisů